Dossierbeheer

Zorgvuldig omgaan met jouw informatie, dat vinden we erg belangrijk bij De GeluksManager. In jouw dossier slaan we relevante gegevens op voor jouw behandeling. Denk aan je medische voorgeschiedenis, diagnostische verslagen, behandelplannen, voortgangsnotities en andere belangrijke informatie. Dit dossier is voor zorgverleners een waardevol bestand van informatie, dit is belangrijk om een diepgaand inzicht te kunnen krijgen in jouw behoeften en situatie. Hierdoor kunnen wij zo goed mogelijk inspelen op jouw behoeften en een zo positief mogelijk resultaat bereiken!

Uiteraard is het voor jou als cliënt belangrijk om te weten hoe wij met jouw gegevens omgaan en welke rechten jij hebt over je eigen gegevens.

De GeluksManager bewaart alle dossiers in een streng beveiligde digitale omgeving. We maken gebruik van Tenzinger, specifiek het klantenportaal Medicore, om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen. Wanneer je bijvoorbeeld papieren invult voor psychologisch onderzoek, worden deze gescand en opgeslagen in je digitale dossier. Daarna worden de papieren volgens richtlijnen van DIN-4 vernietigd om te voorkomen dat gevoelige informatie verloren gaat.

Wil je een inzage doen of een kopie maken van je dossier? Dat kan! Je kunt een verzoek doen via je regiebehandelaar of via [email protected]. Volgens de wet moeten we binnen één maand aan jouw verzoek voldoen. We helpen je graag bij het krijgen van de informatie die je nodig hebt.

Als cliënt zijnde heb je altijd inzage in je dossier. Alleen worden de persoonlijke werkaantekeningen van je behandelaar niet tot het officiële dossier gezien, dit zijn persoonlijke aantekeningen. Wettelijk heb je daar dus geen inzage in.

Nu vraag je je misschien af, wie hebben er inzage in jouw dossier? Dat zijn jouw directe behandelaren, maar ook behandelaren die daar een noodzaak voor hebben.

Voor minderjarige gaat dit net even iets anders:

  • Ben je jonger dan 12 jaar, dan hebben je ouders inzage in je dossier.
  • Ben je tussen 12 en 16 jaar, dan moet je hier toestemming voor geven en wegen we jouw belang af.

Ben je ouder dan 16 jaar, dan hebben je ouders geen inzage in jouw dossier, tenzij je daar toestemming voor geeft.

Als cliënt van De GeluksManager heb je, in principe, recht op vernietiging van (bepaalde delen) uit je dossier. Een medisch dossier wordt vernietigd wanneer de bewaartermijn van 20 jaar is afgelopen en er geen redenen zijn om medische gegevens langer te bewaren. Wil je dat jouw gegevens eerder worden vernietigd? Dan kun je dit vragen aan je regiebehandelaar of via [email protected].

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel. Wij kunnen jouw dossier niet vernietigen als:

  1. Een voorschrift of wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven, bijvoorbeeld voor onze financiële administratie.
  2. Als gegevens bewaard moeten blijven vanwege het belang van iemand anders.

Indien er sprake is van een van deze omstandigheden, laten wij je dat binnen 1 maand weten.

Volgens de wet moeten wij je dossier 20 jaar lang bewaren. Deze jaren worden geteld vanaf de laatste wijziging in je dossier.

De wet beschrijft hoe wij met je dossier moeten omgaan en aan welke regels en afspraken wij ons moeten houden.

Wil je hier meer informatie over? Lees meer via de site van de Rijksoverheid.

Meer informatie

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*